لوسیون ماساژ گرم کننده » سانا گستر

ماساژ گرم کننده
در برخی شکایات یا معالجات، درمانگران و ورزشکاران احتیاج به نرمش مضاعف دارند. ناکی لوسیون های ماساژ گرم مخصوصی را تولید کرده است. همواره نبود تحقیقات علمی در مورد مؤثر بودن محصولات گرم کننده موضوع بسیاری ازبحثها بوده است. مهمترین دلایل مخالفان این است که لوسیونهای گرم کننده ممکن است باعث گشاد شدن رگهای خونی که خون را از ماهیچه ها بیرون میبرند، شده و ترکیبات فعال آنها به داخل ماهیچه نفوذ نکنند.
تحقیق مستند
سازوکار عملکرد لوسیون های گرم کننده
در هنگام استعمال یک محصول گرم  کننده، گیرنده ها فعال شده و نوروپپتیدهای مسئول انبساط عروق خونی از آنها جدا می شوند.
شبکه رگهای خونی در پوست بسیار گسترده تر از آن چیزی است که جهت تغذیه این اندام مورد نیاز است که یکی از دلایل آن کنترل تنظیم دمای بدن توسط پوست است. در دمای معمولی اتاق، خونرسانی تنها به 50 تا 70 درصد مویرگها صورت می گیرد. دمای پوست تحت تأثیر گرما و سرما تغییر کرده، گیرنده های گرمایی فعال شده و پیامی را برای سیستم مرکزی اعصاب ارسال می کنند. رگهای خونی در پوست و ماهیچه ها نسبت به این تغییرات دمایی عکس العمل نشان می دهند: در گرما عروق منبسط شده و در سرما منقبض می شوند.
تنظیم سریع خونرسانی به نقاط مختلف بدن با بهم پیوستگی شریان های آوندی (پیونددهنده های طبیعی میان رگهای خونی) که به آنها شبکه های انشعابی هم گفته می شود، صورت می گیرد.
شبکه های انشعابی هرگاه تحت تأثیر گرما یا سرما قرار بگیرند می توانند تفاوتهای شدیدی را در میزان خون رسانی به بافت ها باعث شوند: افزایشی معادل 0.3 میلی لیتری در دقیقه  تا 150 میلی لیتری در دقیقه در هر 100 میلی گرم بافت ماهیچه ای
این اختلافات بر بافت ماهیچه ای تحتانی تأثیر می گذارند.
با توجه به توضیحات فوق، کاربرد موضعی یک محصول گرم کننده تأثیر فیزیولوژیک مشابه گرمای خارجی را دارد.  
 
" style="font-size: x-small;">کاتالوگ اصلی
 
لوسیون ماساژ گرم کننده
 لوسیون ماساژ گرم کننده
 
 
 

 
 
 
لوسيون ماساژ اولترا پلاس ناکی
لوسيون ماساژ گرم کننده دارای ویژگیهای لغزندگی و پخش شوندگی مطلوبی است. از اثر گرم کنندگی متوسطی برخوردار است. برای معالجات فیزیوتراپی مناسب است.

لوسیون ماساژ گرم کننده 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لوسیون ماساژ منتول ناکی
لوسیون ماساژ گرم کننده با داشتن ویژگیهای لغزندگی و پخش شوندگی مطلوب جهت انجام ماساژهای آرام بخش پس از انجام  فعالیت های ورزشی ایده آل است. این لوسیون به افزایش گردش خون کمک کرده و پوست را خنک می کند.

لوسیون ماساژ رفع خستگی
 لوسیون ماساژ گرم کننده
 
 
 
 
 
 
 
لوسیون ماساژ خنک کننده ناکی
لوسیون ماساژ خنک کننده جهت رفع خستگی. استفاده از آن در آب و هوای گرم و پس از تمرینات ورزشی بسیار مطبوع است.

بسته بندی: 200 ميلی ليتری – 500 ميلی ليتری – 500 ميلی ليتری پمپي