صابون بدن ناكي
پاكسازي ملايم
پاكسازي پوست با صابونی که "فاقد تركيبات صابون‌دار" باشد بسیار مهم است. صابون بدن ناكي آسیب ندیدن لاية طبيعي پوست را تضمين مي‌كند. اين صابون يك پاك‌كنندة‌ بسيار ملايم است كه آن‌را برای پاكسازي روزانة پوست‌هاي حساس مناسب كرده است: 
·         پاكسازي ملايم و مؤثر
·         تغذية پوست بدون احساس زبري در پوست
·         بدون تأثير بر pH  پوست
روش استفاده: روي موضع آسیب دیده ماليده، به آرامی پاک کرده، با آب نیم گرم شستشو داده و در پایان محل را خشک نمایید.
بسته بندي: 500  ميلي ليتر  
 
کاتالوگ