کرم مراقبت از پا ناکی

جهت مراقبت از پا
کرم مراقبت از پای ناکی کرمی غیر روغنی بوده که جهت آبرسانی قوی پوست خشک و پاها و پیشگیری و درمان تحریکات پوستی مصرف می شود و خصوصاً در بیماران دیابتیک مناسب است.
·         مراقبت کننده از پوست خشک و حساس
·         مرطوب کننده و آبرسان قوی در پاهای خشک
·         کاهش دهنده تحریکات پوستی
·         پیشگیری کننده از تحریکات پوستی مانند شقاق و خارش یا فیشر و ترک های پوست
·         درمان ترک پا
·         محرک نوسازی پوست
·         کاهش دهنده پیری زودرس و زرد شده پوست
·         پیشگیری کننده از روند گلیکاسیون و واکنش قند به پروتئین
·         ضد رادیکالهای آزاد و خنثی کننده اثرات مضر آنها
·         ایجاد بوی مطبوع همراه اکالیپتوس
·         مناسب بیماران دیابتی
·         کاهش ریسک عفونت ها
روش استفاده: روزی یک یا دوبار روی پا مصرف شود. از استفاده بین انگشتان پا پرهیز شود.
بسته بندي: 100 میلی لیتر – 500 میلی لیتر
 
کاتالوگ